ایزوگام گلبهار شرق

قریب به سی سال تجربه تولید

پس از موفقیت در بالا بردن کیفیت ایزوگام گلبهار شرق و

 سـپس افزایش سـهم بازار با برند موفق ایزوگـام شکــیب

 اینک با تولـیـد ایزوگــام ملـی با کـیفیت اسـتثنایـی ، تولـید

 قـیرهای صنعتـی ، ساختمانی و راهسـازی و عرضـه آنها

 به بازارهای داخـلی و خـارجی مشـغـول خدمت رسانی به

 هموطنان محترم میباشد.