الیاف

مصرف الیاف در عایق رطوبتی:

پلی استر : که از الیافت نبافته سوزنی می باشد و در فرایند تولید ایزوگام با شیره قیر اشباع می شود و در برابر نیروی کشش عرضی ایزوگام مقاوم است  .

تیشو : که از الیاف شیشه و به صورت نبافته می باشد و بستر ایزوگام محسوب شده و در برابر نیروی کشش طولی ایزوگام مقاوم است .

متاسفانه در استفاده از الیاف تیشو و پلی استر تقلب هایی وجود دارد تا ایزوگام تولید شده ارزان تر ( و البته با کیفیت بسیار پایین تر ) تولید و عرضه شود .
استفاده از پلی استر هایی با وزن کمتر از 100 گرم در هر متر مربع و با بافت کم تراکم . همچنین استفاده از پرزهای ضایعات تولید پتو و فرش ماشینی در تولید پلی استر .
در نحوه استفاده از تیشو نیز مواردی همچون استفاده از تیشوهای نا مرغوب و سبکتر از 45 گرم در متر مربع و دارای نخهای طولی با فاصله بیشتر از 2 سانتی متر از یکدیگر مرسوم است .

پلی استر:

پلی استر یکی از الیاف نبافته سوزنی می باشد که در فرایند تولید ایزوگام با شیره قیر اشباع شده و در برابر نیروی کشش عرضی ایزوگام مقاوم است.

تیشو:

تیشو یکی از الیاف شیشه و نبافته است که به عنوان قوام دهنده ایزوگام محسوب شده و در برابر نیروی کشش طولی ایزوگام مقاوم است.

متاسفانه در استفاده از الیاف تیشو و پلی استر تقلب های گوناگون و مرسومی وجود دارد که منجر به ارزان سازی  و افت شدید کیفیت محصول نهایی عایق رطوبتی می شود که از جمله تقلب های مرسوم می توان به استفاده از پلی استر های با وزن کمتر از 100 گرم در هر متر مربع و با بافت کم تراکم اشاره نمود.

یکی از روش های مرسوم دیگر در مصرف الیاف، استفاده از پرزهای ضایعات تولید پتو و فرش ماشینی است که به عنوان ماده اولیه جایگزین پلی استر در فرایند تولید عایق رطوبتی استفاده می شود.
در خصوص تقلب های مرسوم در استفاده از تیشو در فرایند تولید عایق رطوبتی می توان به استفاده از تیشوهای نا مرغوب و سبکتر از 45 گرم در متر مربع و دارای نخ های طولی با فاصله بیشتر از 2 سانتی متر از یکدیگر اشاره نمود که جهت تشخیص این موارد حتما بایستی به گواهینامه آزمایشگاهی محصول توجه نمایید.

 

Heading
Heading

درخواست مشاوره

مشتری گرامی!!

برای دریافت مشاوره جهت انتخاب و خرید محصولات لطفا فرم ذیل را تکمیل نمایید!

اسکرول به بالا